Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

HỌP MẶT .CÁC ANH CỰU TRÀO THÀNH ĐOÀN TẠI NHÀ ANH LUÂN Ở CỦ CHI TPHCM 3/11/2013

HỌP MẶT .CÁC ANH CỰU TRÀO
THÀNH ĐOÀN TẠI NHÀ ANH LUÂN
Ở CỦ CHI TPHCM 3/11/2013

ALL PHOTOS

DSC06808DSC06788

DSC06786DSC06787DSC06788DSC06789DSC06790DSC06791DSC06792DSC06793DSC06794DSC06795DSC06796DSC06797DSC06798DSC06799DSC06800DSC06801DSC06802DSC06803DSC06804DSC06805DSC06806DSC06807DSC06808DSC06809DSC06810DSC06811DSC06812DSC06813DSC06814DSC06815DSC06816DSC06817

VIDEO TRÊN YOUTUBE   xem video các bạn nhấn chuột vào ảnh ngay dưới

DSC06808

                                  VIDEO 26 phút TRÊN YOUTUBE

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA
KHOA HỌC THẾ KỶ 21

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét