Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

VIỆN LỊCH SỬ DONG HỌ.THĂM VÀ BÁO CÁO THỦ TƯỚNG–PHAN VĂN KHẢI Ngày 6/7/2014

 clip_image001clip_image002clip_image003clip_image004clip_image005clip_image006clip_image007
VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ ,THĂM VÀ BÁO CÁO
THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI

clip_image010

 

clip_image001[1]clip_image002[1]clip_image003[1]clip_image004[1]clip_image005[1]clip_image006[1]clip_image007[1]

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 Tr.Chủ

viện lịch sử dòng họ

CLB gia phả học TPHCM

TTNCVTH gia phả

PHOTOHOUSE

KHTK21

phòng chẩn trị TXNU

Lê Thống Nhứt TBĐB

QCDL

HKH lịch sử

 

 

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21

viện lịch sử dòng họ

câu lạc bộ gia phả       học TPHCM

trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P

KHTK21

photohouse đồi cát   trắng motel

phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển

lê thống nhứt
thương binh đặc biệt

 

clip_image011clip_image012clip_image013clip_image014clip_image015clip_image016clip_image017clip_image018clip_image019clip_image020clip_image021clip_image022clip_image023clip_image024clip_image025clip_image026clip_image027clip_image028clip_image029clip_image008

SLIDE SHOW ALL PHOTOS CHẠY TRÊN YOUTUBE

VIỆN LỊCH SỬ DÒNG HỌ THĂM VÀ BÁO CÁO THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI 6/7/2014

 

PHIM QUAY TẠI NHÀ RIÊNG THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI

VIỆN LỊCH SỬ DONG HỌ THĂM VÀ BÁO CÁO THỦ TƯỚNG PHAN VĂN KHẢI NGÀY 6/7/2014 TẠI NHÀ RIÊNG

clip_image001[1]clip_image002[1]clip_image003[1]clip_image004[1]clip_image005[1]clip_image006[1]clip_image007[1]

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 Tr.Chủ

viện lịch sử dòng họ

CLB gia phả học TPHCM

TTNCVTH gia phả

PHOTOHOUSE

KHTK21

phòng chẩn trị TXNU

Lê Thống Nhứt TBĐB

QCDL

HKH lịch sử

 

 

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY 
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ 
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21

viện lịch sử dòng họ

câu lạc bộ gia phả       học TPHCM

trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P

KHTK21

photohouse đồi cát   trắng motel

phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển

lê thống nhứt
thương binh đặc biệtChủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

VIỆN LỊCH SỬ DONG HỌ HỘI NGHI CÁC DÒNG HỌ TẠI TTTM SATRA 275B Phạm Ngũ Lão Q.1 TPHCM Lầu 6 phòng 4. Ngày 21/11/2015 . 3 VĂN BẢN GỒM 1- V/v Ủng hộ tàI chánh cho hộI thảo khoa học “Văn hoá gia đình ,dòng họ và gia phả học * 2- bản giao ước hợp tác phát huy gia phả học” * 3- kế hoạch năm 2016 gồm 7 trang xin đọc ở dưới

Cừu đen  
StarNoteSchoolWorkMobile phoneCameraFilmstrip 
 

KHOA HỌC THẾ KỶ 21 viện lịch sử dòng họ CLB gia phả học TPHCM TTNCVTH gia phả PHOTOHOUSE KHTK21
phòng chẩn trị TXNU Lê Thống Nhứt TBĐB QCDL HKH lịch sử    

CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY   
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU

1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT  
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA

2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ  
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH

3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ  
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN  
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH

khoa học thế kỷ 21 viện lịch sử dòng họ câu lạc bộ gia phả       học TPHCM trung tâm nghiên cứu    và thực.hành G.P
KHTK21 photohouse đồi cát   trắng motel phòng chẩn trị            tịnh xá ngọc uyển      lê thống nhứt  
thương binh đặc biệt

Máy quay/chụpTrường họcCông việc

VIỆN LỊCH SỬ DONG HỌ HỘI NGHI CÁC DÒNG HỌ TẠI TTTM SATRA 275B  Phạm Ngũ Lão Q.1 TPHCM Lầu 6 phòng 4. Ngày 21/11/2015  . 3 VĂN BẢN GỒM 1- V/v Ủng hộ tàI chánh cho hộI thảo khoa học “Văn hoá gia đình ,dòng họ và gia phả học  * 2- bản giao ước hợp tác phát huy gia phả học” *  3- kế hoạch năm 2016 gồm 7 trang  xin đọc ở dưới

Các bạn xem phim quay tất cả các sự kiện . mục giới thiệu đại biểu +và các ý kiến của các đại diện các ban liên lạc Dòng Họ .phát biểu của GS TS Mạc Đường cô đọng,tầm nhìn,mở rộng

 

clip_image002

 

 

 

clip_image003clip_image005clip_image007clip_image009clip_image011clip_image013clip_image015clip_image017clip_image019clip_image021

Slide46Slide48Slide50Slide58Slide60Slide61Slide70Slide71

 


Từ phảI qua tráI : 1 – Cao Bá Nghiệp ĐạI diện họ Cao Phía Nam GĐ Ban Liên Lạc
các dòng họ VLSDH  * 2 – Ô. Võ Ngọc An Viện Phó Thường Trực VLSDH .* 3 -
Đặng …………Chủ Tịch dong Đặng phía Nam

 

 


Hàng trên quay mặt quay mặt nhìn ra. Từ tráI qua phảI : 1- PGS TS Võ Văn Lộc
VP Tổng ban biên tập Tập san LSDH . 2- Võ Ngọc Bé TV  VLSDH * 3 – TS Hoàng
Văn Lễ VT VLSDH    4- GSTS Mạc Đường Chủ tịch HộI Đồng VLSDH –* 5- Thân
Vinh Chủ tịch Dòng họ Thân

Từ tráI qua phảI : 1 – TS Hoàng Văn Lễ VT VLSDH . 2 – GS TS MẠC ĐƯỜNG Chủ tịch HộI Đồng Viện Lịch sử Dòng Họ . 3 – Thân Vinh Chủ Tịch BLLạc dòng Họ Thân

Vô trang FaceBook xem nhiều ảnh hơn

https://www.facebook.com/Khoahoctheky21-1625829520992184/

download

PHIM QUAY VIDEO TẤT CẢ SỰ KIỆN Gồm 3 Clip dài tất cả 2giờ 9p

đang xử lý

 

 

NHỮNG TIÊU ĐỀ KHÁC CỦA  khoahoctheky21

TÁC GIẢ THIẾT KẾVÀ BIÊN TẬP

THỜI TRANG VÀ KHOA HOC
TPHCM, TB, Vietnam
THỜI TRANG KHOA HỌC QUẢNG CÁO
Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi