Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

VÒNG THÀNH ĐẤT HỌ VÕ

VÒNG THÀNH ĐẤT HỌ VÕ
Ở XÃ LONG TÂN
HUYỆN DẦU TIẾNG
TỈNH BÌNH DƯƠNG

VÒNG THÀNH ĐẤT HỌ VÕ CÓ CHIỀU DÀI 300m ,RỘNG 260m ,CHÂN
RỘNG 5m ,ĐẮP BẰNG ĐẤT,BÊN NGOÀI GÀI CHÔNG,HÀO HỐ NGĂN
CÀCH LÀ MỘT CHỨNG TÍCH XÂY DỰNG CĂN CỨ QUAN TRỌNG ĐẦU
TIÊN TRONG THỜI KỲ CH́ỐNG PHÁP ( 1859-1866 ) Ở NAM BỘ. DO THỦ
LĨNH VÕ VĂN NHÂM VÀ NGHĨA QUÂN XÂY DỰNG
-  VÕ VĂN NHÂM ,NGƯỜI XÃ PHƯỚC AN ( CỦ CHI TPHCM ) ÔNG LÀ 1
NGHĨ̃A SĨ LẬP CĂN CỨ ĐỊA ĐẦU TIÊNTRÊN VÙNG ĐẤT BƯNG RÊ- DẦU
TIẾNG .TỪ NƠI ĐÂY ÔNG LIÊN KẾT VỚI ĐỒNG BÀO STIÊNGVÀ CÁC LỰC
LƯỢNG KHÁC Ở QUÊ NHÀ ĐỂ RÈN VŨ KHÍ Ở VÙNG THA LA, BÀ SỰ
NÚI CẬU…ÔNG CHO NUÔI TRÂU ĐÀN LÀM SA HÀ NÙ CẠNH SÔNG THỊ
TÍNH ĐỂ NUÔI QUÂN THAM GIA KHÁNG CHIẾN
     SAU NĂM 1866, VÕ VĂN NHÂM BỊ PHÁP SÁT HẠI ,MỘ ÔNG ĐƯỢC AN TÁNG TẠI NƠI TỔ QUÁN,ẤP BÀ GIÃ NGÀY NAY

        DI TÍCH VÒNG THÀNH ĐẤT HỌ VÕ CÓ GIÁ TRỊ VỀ MẶT LỊCH SỬ VÀ
MANG ĐẬM TÍNH NHÂN VĂN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

ALBUMS ẢNH NHỮNG NGƯỜI DÒNG HỌ VÕ CHI ÔNG VÕ VĂN NHÂM HIỆN NAY ĐANG SINH SỐNG TẠI XÃ
LONG TÂN HUYỆN DẦU TIẾNG TỈNH BÌNH DƯƠNG ,NƠI
DI TÍCH VÒNG THÀNH ĐẤT HỌ VÕ NGÀY NAY

PHIM VÒNG THÀNH ĐẤT HỌ VÕ

đang xử lý

NHỮNG TRANG KHÁC CỦA KHOA HỌC THẾ KỶ 21

▼  2013 (103)