Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

DUONG TON DUC THANG CUOI DUONG HOA NGUYEN HUE NHAM THIN 2012 TPHCM 5p26`...DU LỊCH LỊCH SỬ KHOA HỌC KỸ THUẬT

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRIỂN LÃM CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO+TRUYỀN THỐNG CÁ...CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới
Mục LụcThứ Năm, 2 tháng 2, 2017

lễ tạ mả Ông T̉ổ Huỳnh Tấn phía nam ở Củ Chi TPHCM 1-12-2013DU LỊCH LỊCH SỬ KHOA HỌC KỸ THUẬT

PCTTXNU khai trương mùng 5 TếT tức ngày 1 tháng 2 năm 2017 ÂL Đinh...
CÓ 3 NỀN VĂN HOÁ LỚN HIỆN NAY
TỰA VÀO 3 MỆNH ĐỀ LỚN SAU
1-NỀN VĂN HOÁ “KINH THÁNH” MỌI MUÔN VẬT
    ĐỀU DO THƯỢNG ĐẾ TRỜI ĐẤT SINH RA
2- NỀN VĂN HOÁ “KINH DỊCH” TẤT CẢ MỌI THỨ
     ĐỀU DO ÂM DƯƠNG MÀ HÌNH THÀNH
3- NỀN VĂN HOÁ “DARWIN . MARK . LENIN” TẤT CẢ
    MỌI THỨ,MỌI SỰ VIỆC PHẢI CÓ THỜI GIAN TIẾN
    HOÁ MÀ HÌNH THÀNH
*       
      
- NỀN VĂN HOÁ VẬN CHUYỂN NỀN
   KINH TẾ QUỐC GIA VÀ THẾ GIỚI
*      - CÁC NỀN VĂN HOÁ ĐƯỢC LAN TRUYỀN
  TỪ CÁC TÔN GIÁO
- TỪ KHI THUYẾT NGUYÊN TỬ RA ĐỜI
   CHỨNG MINH ÁNH SÁNG LÀ VẬT CHẤT
      - KỸ THUẬT CÓ TRƯỚC KHOA HỌC
Nhan chuột vô link ở dưới

Clip Slideshow all photos dài 11 phút

Phòng chẩn trị Tịnh Xá Ngọc Uyển
ở ngã  năm QL 1K có đồng hồ chỉ giờ
gần cầu hang ,khai trương mùng 5 TếT
đúng ngày 1 tháng 2 năm 2017
Chủ Tịch lả Thầy LY Nguyễn Tuấn Cảnh
GĐ lương y nguyễn thị Kiêu.BS 2người
cộng tác viên và các chuyên viên khoảng
30 người .trong album ảnh có 2 người
nhận giấy khen của UBND tỉnh ĐNai
Ông Sáu Văn nguyên PCT MTTQ TPHCM
Ông Võ Anh Tuấn PV BTV có trang Web
- khoahoctheky21
Cho đến ngày hôm nay 2017 phòng chẩn
trị Tịnh Xá Ngọc Uyển đã trải qua thời gian
hoạt động 30 năm ,trong suốt thời gian hoạt
động đã đem sự lành mạnh hết hết bệnh
trong khu vực và nhiều tỉnh khác kể cả bệnh
ở nước ngoài vê địa chỉ này chữa trị
Ngày 1/02/2017 Anh Tuấn
2- hình ảnh tại nhà anh Sáu Văn 2 Q9
3- hình ảnh tại nhà Ông Ba Nhiệm ờ tại 124
     đường Nguyễn TrãiNhấn chuột trái 2016

 Mục lục