Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

THÀNH PHỐ VŨNG TẦU VN 2011

THÀNH PHỐ VŨNG TẦU VN 2011

GỒM 8 MỤC
1 – CHỢ MỚI VŨNG TẦU
2 – CHỢ CŨ VŨNG TẦU
3 – ĐƯỜNG PHỐ VŨNG TẦU
4 – NHÀ THỜ VŨNG TẦU
5 – LỊCH SỬ VŨNG TẦU

6 -  KHU DU LỊCH HỒ MÂY TRÊN ĐỈNH NÚI LỚN TP VŨNG TẦU

7 -  TẦU CÁNH NGẦM TPHCM VŨNG TẦU VÀ NGƯỢC LẠI

8 -  CÁP TREO LÊN ĐỈNH NÚI LỚN TP VŨNG TẦU

1 – CHỢ MỚI VŨNG TẦU

HÌNH ẢNH . Xem ảnh lớn các bạn nhấn chuột vào chữ
                    VIEW SLIDE SHOW

VIDEO

4 VIDEO CHO MOI VUNG TAU

chợ mớI vũng tầu
bên ngoàI chợ
Trong lòng chợ

2 - CHỢ CŨ VŨNG TẦU

HÌNH ẢNH

VIDEO

2 VIDEO CHO CU VUNG TAU VN

3 – ĐƯỜNG PHỐ VŨNG TẦU

HÌNH ANH

VIDEO

9 VIDEO DUONG PHO VUNG TAU VN 2011

đường Hạ Long vòng theo bờ biển từ bãI trước ra bãI sau

4 – NHÀ THỜ VŨNG TẦU

HÌNH ẢNH

VIDEO

1 VIDEO NHÀ THỜ VŨNG TẦU VN 2011

5 – LỊCH SỬ VŨNG TẦU

      LỊCH SỬ VŨNG TẦU

6 -   KHU DU LỊCH HỒ MÂY TRÊN ĐỈNH NÚI LỚN TP VŨNG TẦU

7 -  TẦU CÁNH NGẦM TPHCM VŨNG TẦU VÀ NGƯỢC LẠI

8 - CÁP TREO LÊN ĐỈNH NÚI LỚN TP VŨNG TẦU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét