Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

DI TÍCH LÁNG LE BẦU CÒ Ở BÌNH CHÁNH TPHCM 1/2010

DI TÍCH LÁNG LE BẦU CÒ Ở BÌNH CHÁNH ̣Lê MinhXuanĐ TPHCM

FilmstripSchoolCameraSchool

dau chim co mo

 SƠ LƯỢC LÁNG LE BẦU CÒ

Láng Le - Bàu Cò thuộc căn cứ kháng chiến Vườn Thơm - Bà Vụ (Trung Huyện) - Chợ Lớn trước đây, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dân nơi đây có truyền thống đấu tranh chống kẻ thù xâm lược.

Là hậu phương lớn của Mặt trận Sài Gòn - Chợ Lớn và Gia Định, căn cứ Vườn Thơm được thành lập năm 1946.

Ngày 14.4.1948, quân và dân tại đây đã đánh bại trận càn qui mô lớn của quân Pháp. Ngày 4.4.1946 quân và dân đã diệt 15 tên Pháp. Trong thời Mỹ - Diệm (Tổng thống chế độ Miền Nam Việt Nam), quân và dân nơi đây đã chống lại nhiều trận càn buộc kẻ thù phải lùi bước.

Khu di tích Láng Le - Bàu Cò đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công nhận khu di tích lịch sử cấp thành phố.

Tượng đài khu di tích

IMG_0083IMG_0074

IMG_0055IMG_0056

IMG_0057IMG_0059

IMG_0060IMG_0063

IMG_0065IMG_0067

IMG_0070IMG_0090

3 VIDEO LÁNG LE BẦU CÒ BÌNH CHÁNH TPHCM 1/2010

LANG LE BAU CO

 

2KTH212TKH2TKH21

2TVKHVN2DVNVNTHEKY21

SAIGON THE KY 21VN2DVN2DVN

SAIGON TK21TPHCMTK21VIET NAM NGAY NAY.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét